«Μακεδονία - Σερμησιάνοι» (π. Ειρηναίος Δεληδήμος)

Βιογραφία Ιωάννη Α. Βαρβάκη